Kategori Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Psykologiska problem hos patienter med diabetes Världshälsoorganisationen definierar hälsa som sammankoppling av tre komponenter: fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.
Läs Mer